Şebeke suyu sağlıklı mıdır? Sağlığa etkileri nelerdir? gibi sorular pek çok kişinin şebeke suyu hakkında sorduğu soruların bazıları. Şebeke suyunun kalitesinde bölgeden bölgeye değişebilen unsurlar etkili olmaktadır. Musluktan akan suyun TDS değerini ve içeriğindeki maddeleri ölçmek için bir su analizi yapılarak daha kesin sonuçlar elde edilebilir.

Şebeke Suyundaki Maddeler

Şebeke suyunda pek çok madde bulunabilmektedir. Bu maddeler ise insan sağlığı üzerinde oldukça kötü etkiler bırakabilir. Özellikle musluk suyunda bulunan klor kimyasal maddesi sağlığa büyük zarar verebilmektedir. Klor, vücutta birikmesi durumunda kanser riskini arttırmaktadır.

Suda bakteri oluşumunu önlemek amacıyla klor kimyasalı kullanılır. Böylece suda bakteri üremesi engellenmiş olur fakat klor suyun içeriğinde bulunduğundan dolayı su, sağlıksız hale gelir. Ayrıca klor haricinde arsenik, kurşun ve florür gibi sağlığa zararlı maddeler de bulunmaktadır.

Şebeke Suyu Nasıl Arıtılır?

Şebeke suyunun zararlı etkilerinden korunmak için evsel su arıtma cihazları en iyi alternatiftir. İnsani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmeliğe uygun olarak üretilen damacanalar ve pet şişeler gibi hazır sular evsel su arıtma sistemine göre ekonomik olarak uzun vadede daha pahalı olmaktadır. Kaliteli bir arıtma cihazı sayesinde su daha temiz ve sağlıklı hale gelir. Böylece ev konforunda içme suyunu arıtılmış bir şekilde tüketebilirsiniz.

Aşamalı su arıtma cihazları sayesinde musluk suyu molekül boyutunda arıtılarak tüketilmeye uygun duruma gelir. Arıtma cihazlarında bulunan aktif karbon filtre sayesinde çeşitli kimyasal maddeler ve eriyik gazlar sudan uzaklaştırılır.

Ana filtre olarak bilinen membran filtre sayesinde ise içme suyu, moleküllerine ayrılarak içeriğindeki zararlı maddelerden ayrılır. Membran filtre sudaki maddeleri %99 oranında arıtabilir. Bu işlem sonucunda temiz suyun yanında atık su da meydana gelir. Oluşan atık su ise cihazdan gidere aktarılır.

Membran, sudaki mineralleri yaklaşık %30 oranında atık su ile beraber dışarı atar. Demineralize olan suya mineral takviyesi yapılması gerekir. Kaliteli bir su arıtma cihazında mineral filtre bulunur. Bu filtre suya mineral takviyesi yapar ve kullanıcı bol minerali su içer.

Sahip oldukları filtrelere göre su arıtma cihazı modelleri kendi arasında değişiklik gösterir. Filtreler dışında diğer parçalar da çok önemlidir. Örneğin basıncın düşük olduğu bir binada pompalı su arıtma cihazı kullanılmasında fayda vardır. Bu tür opsiyonlar göz önüne alındığında elbette su arıtma cihazı fiyatlarında da değişikliğe neden olmaktadır.

Şebeke Suyu Analizi Nasıl Yapılır?

Evde şebeke suyu analizini gerekli materyallere sahip olarak kolayca yapabilirsiniz. Bu konuda ölçülen bazı değerler ve parametereler vardır. Öncelikle TDS ölçer ve pH ölçer gibi cihazlarla suyun analizini kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. TDS değeri ve pH değeri suyun kalitesi ve sağlık açısından önemli parametrelerdir. Eğer şebeke suyunuzun nasıl bir kalitede olduğunu merak etmekteyseniz, bu cihazlarla suyun durumunu tespit edebilirsiniz.

TDS Değeri

TDS, suyun sertliğini belirten bir değerdir. Su sertliği bu anlamda çok önemli bir konudur. Suyun kullanıma uygun olup olmadığını bu aşamada anlayabilirsiniz. Su sertliği bölgeden bölgeye değişmekle birlikte sadece suyun içilebilirliğiyle ilgili bir konu değildir.

Suyun kullanıldığı birçok alanda TDS değeri çok önemli bir konuma sahiptir. Evlerde temizlikte; çamaşır makinelerinde ve bulaşık makinelerinde su sertliği, bu makinelerin çalışmasını oldukça etkilemektedir. Bu tür su ile birlikte çalışan makine ve cihazlarda oluşan kireçlenme problemi, su sertliği nedeniyle meydana gelmektedir.

TDS değerine suda bulunan kireç yoğunlu temel olarak etki etmektedir. Sertliği yani içeriğinde bulunan kireç oranı yüksek olan suların TDS değeri de yüksek olmaktadır. Sert su ile çalışan makineler ve kettle gibi mutfak cihazlarının rezistansları kireç tutmaktadır. Bunun sonucunda ise bu eşyalar sağlıklı bir şekilde çalışamayıp bozulmaktadır.

Dolayısı ile bu durum ekstra masrafa yol açmaktadır. Bu nedenle evlerde kullanılmak üzere ters ozmos sistemleri ve su yumuşatma cihazlarına ihtiyaç duyulur. Özellikle su sertliğinin fazla olduğu kıyı bölgelerde gelişmiş su yumuşatma cihazlarının kullanılması gerekir.

Eğer ters ozmos su arıtma cihazı kullanılacaksa ayrıca bina girişi su arıtma cihazları kullanılmasında fayda var. Bina girişine takılan ve üç filtreden oluşan bu cihazlar, ters ozmos sistemde de bulunan sediment filtre sayesinde suyun içindeki büyük partikülleri yani kum, tortu, pas ve çamur gibi maddeleri uzaklaştırır.

Diğer filtrelerden de geçtikten sonra suyun sertliği belli bir orana kadar azalır. Böylece ters ozmos arıtma cihazının işi kolaylaşır. Bina girişi arıtma sayesinde evsel su arıtma cihazının ömrü de uzamaktadır. 

Aksi halde kıyı bölgelerde kullanılan evsel cihazın membran filtresinin ömrü hızlıca tükenir. Ömrü biten membran ise suyu gerektiği kadar arıtamaz.

Ters ozmos sistemler suyu yumuşatmak için yeterli olabilir ancak su yumuşatma cihazları kadar verimli olamazlar. Su yumuşatma cihazları tamamen sert suyu yumuşatmak için tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Bu cihazlar bünyelerinde barındırdıkları özel bir reçine ile suyu yumuşatır ve kullanıma hazır hale getirir. Ancak su tüketilmek için değil banyoda ve temizlikte kullanılmak için uygundur.

Çünkü su sadece yumuşatılmış olur. Bunun için suyu sağlıklı bir şekilde tüketmek için ters ozmos arıtma cihazları gereklidir. Yumuşatma reçinesi suya sertlik veren ve kireç oluşturan kalsiyum ve magnezyum gibi maddeleri tutar. 

Reçinede bulunan sodyum iyonları sudaki kalsiyum ve magnezyum iyonları ile yer değiştirir. İşlem sonucunda sodyum iyonları ile birlikte su yumuşatılmış olur ve TDS değeri düşer.

Reçine belli bir kullanımdan sonra doyuma ulaşır ve görevini yerine getirememeye başlar. Bundan dolayı reçine, rejenere edilmelidir. Yumuşatma cihazlarında bulunan tuzlu su tankı sayesinde reçine tuzlu su ile yıkanır ve kalsiyum, magnezyum iyonları tuzlu atık su ile beraber sistem dışana atılır. Rejenere olup yıkanan reçine ise tekrar kullanılmaya devam edilebilir.

pH Değeri

Su analizinde pH değeri özellikle sağlık açısından çok önemli bir yere sahiptir. Bu değer, Potansiyel Hidrojen anlamına gelmektedir. Suyun asidik veya bazik olduğunu belirtmek için kullanılır. Su haricinde diğer maddelerde de pH değeri kullanılabilmektedir.

Suyun tüketilmeye uygun olması için pH değerinin yaklaşık olarak 7,5 değerinden fazla olması gerekir. Sağlık için en faydalı olan su ise alkali sulardır. 

Alkali su, pH değeri 8,5 ila 9,5 arasında olan sulara denir. Suyun içeriğindeki mineraller pH oranına etki etmektedir. Bu bağlamda pH oranını arttırmak için suya mineral ilavesi yapılabilir.

Su arıtma cihazlarında kullanılan mineral filtreler suya mineral takviyesi yaparak hem suyu mineral bakımından zenginleştirir hem de suyun pH değerini yükseltir. Mineral filtreler dışında pH yükseltmek için geliştirilen alkali filtreler de arıtma cihazlarında kullanılır.

Alkali filtreye sahip su arıtma cihazları, filtrenin kalitesine bağlı olarak 8,5 - 9,5 aralığında su üretir. Özellikle böbrek hastaları ve gelişme çağında olan çocuklar için alkali su çok faydalıdır. Bundan dolayı alkali su arıtma cihazı kullanmak bu kişiler için çok faydalı olacaktır.

Suyun pH değerini bir pH ölçer ile rahatlıkla ölçebilirsiniz. Böylece hem şebeke suyunun analizi yapılabilir hem de su arıtma cihazınızın arıtmış olduğu suyun pH ölçümünü gerçekleştirebilirsiniz.

Şebeke Suyu Nasıl Arıtılır?

Evlerde ve iş yerlerinde kullanılan şebeke suları halk sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bunun sonucunda sağlıksız su, vücutta pek çok hastalığa neden olabilir. Dolayısı ile ya insan sağlığı için çeşitli olumsuz riskler taşıyan damacanalara yönelmek gerekir ya da su arıtma sistemlerine yönelmek gerekir.

Su arıtma cihazları günden güne kullanımı artan ürünlerdir. Evlerde ve işyerlerinde suyu güvenli aynı zamanda etkili bir şekilde arıtan bu ürünler büyük bir kullanım kolaylığı sağlıyor. Ayrıca evsel su arıtma sistemleri ile ev konforunda şebeke suyunu kolayca arıtabilirsiniz. Böylece şebeke suyunu sağlıklı suya dönüştürerek rahatlıkla tüketebilirsiniz ve yemeklerinizde, içeceklerinizde kullanabilirsiniz.

Kaliteli Su Arıtma Cihazları

Evinizde musluktan akan suyu arıtmak için kullandığınız arıtma cihazı elbette kaliteli bir ürün olmalıdır. Kaliteli su arıtma cihazları ile hem sağlığınızı korursunuz hem de yüksek mineral değerlerine sahip su içersiniz. Su arıtma cihazı alırken ürünün kaliteli malzemelerden üretildiğine ve içindeki parçaların gerekli sağlık sertfikalarına sahip olup olmadığını araştırmanızda fayda var.

Maalesef piyasada oldukça kalitesiz ve insan sağlığına zararlı birçok ürün bulunmakta. Kullanıcılar genellikle cihazların fiyatlarına daha öncelikli tutmaktadırlar fakat cihazın fiyatından önce dikkat edilmesi gereken belli konular vardır. Piyasada satılmakta olan ucuz fiyatlı arıtma cihazları sağlığınızla oynayabilir. Bu gibi olumsuzluklarla karşılaşmamak için ürünün fiyatının yanında kalitesine de önem verilmelidir.

Ülkemizde ne yazık ki bu ürünleri denetleyen sağlık bakanlığı bünyesinde herhangi bir kuruluş bulunmamaktadır. Sağlığı büyük ölçüde etkileyen bu cihazların standartları belirlenmiştir. Bu nedenle ürün alınırken dünya standartlarında gerekli testlerden geçmiş olup olmadığı sorgulanmalıdır.

Bu konuda çalışmalar yürüten en önemli kuruluşlardan birisi Dünya Sağlık Örgütü`dür. Su arıtma cihazları gerekli testlerden geçirildikten sonra başarılı olan cihazlara NSF ANSI/58 sertifikası verilmektedir. Oldukça zorlu testlerden geçirilen cihazlara verilen bu sertifika ile ürünün kaliteli ve sağlıklı olduğunu anlayabilirsiniz. Bu alanda saygın bir belgedir.

Su arıtma sistemleri alanında bir diğer sertifika veya belge ise Dünya Su Derneği (WQA) tarafından verilen Water Quality Altın Damgası`dır. Bu sertifikayı almak firmalar için çok daha zordur. Çünkü yapılan testlerle cihaz analizinin yapılması dışında bir de satıcı firmanın müşterilerine karşı dürüst ve güvenilir olup olmadığına bakılır.

Hem kaliteli ve sağlıklı cihaz saten hem de güvenilir olan firmalar bu belgeyi almaya hak kazanır. Water Quality Altın Damgası sayesinde aldığınız ürüne ve satıcıya kesinlikle güvenebilirsiniz.

FDA olarak bilinen Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi de sağlığı ilgilendiren birçok alanda olduğu gibi su arıtma sistemleri üzerinde de çalışmalar gerçekleştirmektedir. Kurum tarafından yapılan zorlu testlerden geçmeyi başaran ürünlere FDA onayı verilir. Su arıtma cihazı alırken ürünün FDA onayını da araştırabilirsiniz.

Üründeki filtreler, tank ve ürün dışında kullanılan arıtma musluklarına varana kadar bu tür parçalara sağlıklı olduğu takdirde Dünya Sağlık Örgütü ve FDA tarafından gerekli sertifikalar verilebilmektedir.

Su Arıtma Cihazı Parçaları

Su arıtma cihazlarında kullanılan pek çok parça vardır. Bunlardan en önemli olanlar suyu arıtan filtrelerdir. Ayrıca suyun depolandığı tankların kalitesi de oldukça önemlidir.

Su Arıtma Cihazı Filtreleri

Genel olarak açık kasa veya kapalı kasa su arıtma cihazlarında belli filtreler bulunmaktadır. Temelde arıtma cihazları 5 filtre 5 aşamalı olmaktadır ancak kullanıcı daha fazla aşamaya ve filtreye sahip cihazlara yönelmelidir.

Temel ters ozmos cihazlarda sediment, aktif karbon (GAC), blok karbon (CTO), membran ve post karbon (tatlandırıcı) filtreler bulunmaktadır. Her filtrenin farklı görevleri bulunmaktadır.

Öncelikle sediment filtre, sudaki büyük partiküllü maddeleri ayrıştırır. Bu maddelere kum, çamur, pas ve tortu örnek verilebilir. Partiküller suya, şebeke sisteminden veya binanın su tesisatından karışabilmektedir.

Sudan uzaklaştırılmadıkları zaman bu maddeler membran filtreyi tıkar ve kullanım ömrünü kısaltır. Sediment filtrenin görevi bu hususta çok önemlidir.

Karbon filtreler ise özel yapıları sayesinde şebeke suyunda bulunabilen çeşitli kimyasalları ve eriyik gazları ortadan kaldırır. Ayrıca suyun tadını, kokusunu bozan ve bulanıklık veren maddeleri tutar ve ayırır.

Sediment filtre, aktif karbon ve blok karbon filtreler ön üçlü filtre olarak adlandırılır. Ön üçlü filtrenin asıl görevi membran filtrenin çalışma yükünü azaltıp, ömrünü uzatmaktır. Bu filtrelerin yaklaşık ömrü 6 - 12 ay arasında değişiklik gösterir.

Su arıtma cihazının ana filtresi olan membran, suyu tam olarak arıtan filtredir. Şebeke suyundaki maddeleri %99 oranında arıtır. Suyu molekül boyutunda bölerek yabancı maddeleri filtreden geçişine izin vermez.

Arıtma işleminden sonra temiz suyun yanında bir de atık su meydana gelir. İçeriğinde zararlı maddelerin bulunduğu atık su sistemden dışarıya atılır. Su arıtma cihazının en önemli filtresi olduğundan dolayı kaliteli bir membran seçmek çok önemlidir.

Membrandan çıkan temiz su tüketilmeye tam olarak uygun değildir. Bunun için post karbon yani tatlandırıcı filtre kullanılır. Bu filtre suyun tadını düzenler ve tüketilmeye uygun hale getirir.

Membran filtre, suyu arıtırken zararlı maddelerle birlikte suyun içindeki minerallerin bir kısmını da atık su ile beraber dışarı atar. Bu işlem sonucunda suda mineral eksikliği meydana gelebilir. Bu sorunu çözmek için kaliteli su arıtma cihazlarında bulunan mineral filtreler kullanılır.

Mineral filtreler suya takviye yaparak mineral eksikliğini giderir. Böylece kullanıcı bol mineralli su içebilir. Mineral filtrelerinde kendi aralarında bazı farklılıklar vardır.

İçlerinde bulunan aşama sayıları farklılık gösterebilir. Mineral filtreler dışında alkali filtreler de bulunmaktadır. Bu filtreler de mineral takviyesi yaparak suyun pH değerini yükseltir.

Su arıtma cihazı deposu da diğer dikkat edilmesi gereken parçalar arasında. Arıtılmış suyun depolandığı bölüm olduğundan dolayı deponun kaliteli olması çok önemlidir. Cihaz alınırken kapasitesi ihtiyacı karşılayacak bir depo seçilmelidir.

Su arıtma cihazı ile uzun vadede ekonomik bir şekilde ev ve iş ortamında, şebeke suyunu arıtılmış suya dönüştürebilirsiniz.